Thursday, September 13, 2012

Smokestack chasing

Jaga skorstenar, med det menas åtgärder för att locka till sig en industri av något slag genom att t.ex. erbjuda extra billig mark.

En inverterad variant: låg kommunalskatt och höga bostadspriser i syfte att hålla bort blue collars.

No comments:

Post a Comment