Saturday, February 18, 2012

Krogbranschens klustereffekter värnas

Så visar det sig att den sänkta krogmomsen inte gav den jobbskapande effekt som utlovats. Ja, man kan förstås alltid hävda att den på lång sikt kommer att göra det. Men herre på täppan, som den enskilt främsta åtgärden, får väl då fortsatt jobbskatteavdraget anses vara, som i de bästa av världar åtminstone borde ha gett några fler handläggaruppgifter på skattekontoren, om nu inte datorer sköter det.

Eftersom krogmomsen inte alls fungerar som utlovat, byter regeringen nu fokus gällande den sänkta momsens funktion. Idag heter istället att det är ett sätt för företagen att kunna behålla personal i tuffa tider, lite som S-ledaren Stefan Löfvens förespråkande av lönesänkningar, fast tvärtom.

Om man kombinerar momssänkningen, som gör ägarens plånbok tjockare, med lönesänkningen, som gör ägarens plånbok tjockare, får man inte bara en extra tjock ägarplånbok, man bör också få en riktig superduper-jobbskapare eller superduper-jobbräddare.
Vilket av de två beror på konjunkturen och allt förutsätter att man tror på regeringen Reinfeldt och/eller Stefan Löfven. Huruvida man skall tro någondera bestäms av vad förtroendeundersökningar i media visar.

Med krogmomssänkningen visar den borgerliga alliansregeringen att man värnar de för Sverige viktigaste industriella klustren, där toppforskning med professor Carl Jan Granqvist i spetsen, gör oss till världsledande inom vinprovning, vett och etikett, och hur man skapar flytande komponenter genom redning eller emulsion, utan att det klumpar sig. Det är här, tillsammans med det RUT-industriella klustret, Sveriges ljusa framtid växer fram.

Att både krog- och RUT-branschens kluster är betydligt viktigare än t.ex. medicin-, fordons- eller varvsindustrins kluster vet vi genom att borgerligt evangelium förkunnar att marknaden reder sig bättre ju mindre statens inblandning är.

Så när nu regeringen Reinfeldt, som aldrig skulle få för sig att pumpa in skattebetalares pengar i företag som inte kan klara sig på egna ben, och dessutom gör det före det att tuffare tider infunnit sig,  beror det på att regeringen Reinfeldt tar ansvar, denna gång ansvar för Sverige viktigaste industriella kluster, det kring krog och RUT.