Saturday, September 15, 2012

Min princip är principiell

Så svarar jämställdhetsministern Nyamko Sabuni,  utifrån den verklighet hon säger sig leva i,  och i anslutning till frågan huruvida äganderätten skall väga tyngre än jämställdhet.

I Lördagsintervjun ger sig Nyamko en kort sväng ut till försvar för  regeringens ändring av instruktion till Försäkringskassan, den där FK inte längre skall verka för mer jämställt uttag i föräldrapenningen. Några sekunder senare säger hon att hon inte kände till ändringen.  Är det hennes minne som är extremt kort eller hoppas hon på att lyssnarens skall vara det?

På frågan om regeringen skall ändra tillbaka svarar hon  -Vi har redan ändrat tillbaka.
Ordet goda byttes till bättre och hastigt gick det, enligt Nyamko.

Jämställdhetsministerns ansvarsområde omfattar bl.a. förskolor. Privata förskolor visar sig ha färre utbildade förskollärare, och ingen förbättring gällande löner. Känner hon till det? Nej.

Istället väljer Nyamko att lyfta äldreomsorgen som ett område där privatisering lett till förbättring. Fast personaltätheten är lägre inom den privata äldreomsorgen, lönerna inte högre och arbetsbelastningen högre .
 Är det att justera upp kvinnors villkor?  Svaret från jämställdhetsministern blir att det är viktigare att vi kan välja, och att teorin, den som sa att privatiseringen skulle leda till bättre arbetsvillkor, den tror hon fortfarande på.

 -Det är bara att byta till en bättre arbetsgivare om man är missnöjd med sin nuvarande.
Jobben växer s.a.s. på träden om bara denna teori får råda. Att det inte visar sig vara så i verkligheten spelar ingen roll. Borgerligas sjätte sinnet försätter berg och mer därtill, det tar bara litet längre tid än beräknat.

Inom privat äldreomsorg har man otryggare anställningsvillkor, fler timanställda och färre heltidsjobb. -Men om vi vänder på det, varför skulle anställda inom det privata vara kvar om det är bättre inom t.ex. kommunen? frågar Nyamko som svar på att få fakta uppläst i plytet av Tomas Ramberg.

Tja, kanske för att kommuner och det offentliga liksom det privata inte sitter på x antal öppna platser, och nog heller inte framgent kommer se det som sin uppgift att tillhandahålla  den missnöjde arbetstagaren möjligheten att lätt byta arbetsplats.

Och så RUT, har det påverkat antalet kvinnor i ledningar och styrelser, såsom det påstods och finns det belägg för det? -Alla kvinnor jag pratat med i karriären säger att "vi måste avlastas från det obetalda arbetet".
Är det ditt beslutsunderlag?  Ja, blir svaret mellan och efter många ord.

RUT skall kunna gå till läxhjälp, men de som inte har råd men som skulle behöva det, vad göra med dem?  -Skolan skall vara såpass bra att man inte behöver läxhjälp, svarar jämställdhetsministern.
  Varför en kaka på en annan till välbärgade i syfte att skapa jobb åt studenter som studerar? Låter inte riktigt lika effektivt som det att byta ordet goda till bättre.

I Lördagsintervjun får vi också veta att hon är förtjust i slott och herrgårdar och att jantelagen råder i Sverige, det senare något en god folkpartist aldrig försitter tillfälle att påpeka.

2 comments:

  1. Jag vill i sann liberal anda yrka på FÖRBUD mot att påstå att Jantelagen har något med Sverige att göra. Den som bryter mot denna lag skall tvingas att lära sig bättre vett under en mycket lång vistelse i danska Nykøbing Mors!!!

    ReplyDelete
  2. Sabuni är regeringens stolta alibi. Kvinna och utlänning. 2 flugor i en smäll. Det räcker gott .

    ReplyDelete