Thursday, September 13, 2012

Knutna ger bunden pris för oberoende

Föreningen Sjukhusläkarna har givit Dagens Samhälle och dess chefredaktör Mats Edman ett pris. Visslarpriset heter det visst och allt tyder på att det är ett skämt eftersom det ges med motiveringen att tidningen utvecklats till oberoende granskare.

Tidningen och Mats Edman är ju förstås allt annat än oberoende, utan istället ett propagandaorgan för allehanda privatisering inom det offentliga, simpel kampanjjournalistik och däremellan medium för allehanda unkna nyliberala idéer.

Denna vecka är inget undantag och i numret ger sig Mats Edman på det relativa fattigdomsbegreppet, ett begrepp som är vedertaget men som alltid provocerar alla nyliberaler till att tugga fradga.

-Detta pris stärker vår position som en oberoende aktör på välfärdsmarknaden, sa chefredaktör Mats Edman i Malmö Arena,  och alla läkare garvade läppen av sig, får man förmoda.

1 comment: