Friday, October 26, 2012

Tomteverkstad på Sveavägen 68

Med spänning har det väntats på hur S-toppen skulle komma att slingra sig förbi den motvilja till vinstuttag ur offentlig verksamhet, som finns inom det egna partiet.
 Det hade redan sipprat ut genom butler i tunnelbanans förespråkare, Carin Jämtin. Men idag blev det lite mer officiellt.

Man förekommer helt enkelt alla de som ogillar vinstuttag och kör över dem långt före kongressen 2013. Förmodligen kallas det för att kompromissa i samförståndets anda, och alla förväntas de nu mumla den nyvordna bönen; Det finns inget höger eller vänster inom socialdemokratin, det finns bara goda socialdemokrater.

Den nya  LO-basen Karl Petter Thorwaldsson, som tidigare gick ut hårt och krävde vinstförbud,  kom idag ut ur högkvarteret mjuk som skumtomte. Samförståndet the partitopp way tycks ha den effekten. Nu hette det att det inte riktigt blev som LO ville.
En underdrift utan like, då det inte är i närheten av vad LO sa sig vilja.

Erfarenheten att kompromisser med nuvarande  S-topp hittills inte har mynnat ut i någonting annat än S-toppens egen önskan förpackad i nysvenska och floskler, har tydligen inte blivit till någon lärdom för den forne folkbildningsbossen.

Wednesday, October 17, 2012

Samma drog, olika namn, olika användare, olika straff

Bläddrade förbi The Daily Show och fick höra att i USA bestraffas crack-kokain mycket hårdare än pulverkokain, trots att det i allt väsentligt är samma drog.

Skillnaden i bestraffning var under årtionden hela 100-1, något som drabbade den afroamerikanska befolkningen hårt, eftersom crack-kokain är vanligare där än pulverkokain.

Högsta domstolen påpekade under flera årtionden det vansinniga i att ha så skilda straffskalor och att det inte finns några som helst vetenskapliga eller andra skäl att bestraffa crackinnehav hårdare än pulverkokaininnehav, men utan minsta gehör från kongressledamöterna.

När väl högsta domstolen fick gehör, sänktes bestraffning till förhållandet 18-1, dvs fortfarande mycket hårdare bestraffning för crack-innehav. 
Man valde alltså att behålla en kraftig bestraffningsorättvisa istället för att ta bort orättvisan helt.

Sunday, October 7, 2012

Karate Kidsk skattepolitik

Sänkt bolagsskatt måste till snabbt, ty annars kommer inte svenska företag kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Samtidigt påstår Anders Borg att han jobbar för fullt med att få företag, som konkurrerar på den globala marknaden, som skatteplanerar bort sin skatt, att betala mer skatt. Uppenbarligen vill Anders Borg göra dem mindre konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Kanske hämtar Anders Borg sin politik från Karate Kid,  skatt ON… skatt OFF…

Den stenhårt arbetande finansministern hann i förbifarten också säga att det hårda jobbet med att "täppa till hål" kan ta ett decennium eller så. 

Thursday, October 4, 2012

Färsk pösmunk till salu

Pösmunk
Veckans Politik är ett program jag snubblade över och som går på TV4 News.
 Där satt Daniel Suhonen och Stefan Stern och skulle debattera "sakfrågor". Jag såg inte hela men kunde konstatera att när det blev obekvämt för Stefan Stern så jäste pösmunken i honom. Det blev en miniatyr av Göran Person som angrep formen, alltså hur Stefan Stern tyckte Daniel Suhonen debatterade. Det var vad Stefan Stern tyckte var det absolut viktigaste att lyfta av sina åsikter, inte varför han förespråkar vinst i välfärd, inte varför han som socialdemokrat valt att jobba som lobbyist åt Peje Emilsson.

 Pösmunk göra  Peje proppmätt?
 Moderaten Peje Emilsson, vinnare av Social Capitalist Award 2009 (ja det finns faktiskt ett sådant pris), ägare till välfärdsföretag, insyltad i högerns största PR-byråer, är mannen som blev fly förbannad på ett seminarium för att forskning stödd av Svenskt Näringsliv inte visade de resultat Peje Emilsson tyckte att de skulle visa gällande privatisering av det offentliga.

Peje Emilsson senaste "projekt" Silver Life, är en satsning på en äldrevårdskedja för finare folk, de som inte står ut med människor med utslitna leder och andra yrkesskador, sådant man kan få i de lägre betalda yrkeskategorierna.

För att få fart på Silver Life krävs emellertid vissa för Peje Emilsson lämpliga lösningar.  En av dem är en äldrepeng, som skall, om Peje får som han vill, tas från kommunalskatten och landstingsskatten.  
Genom att varje enskild, fattig som rik, tilldelas en peng, blir det lättare att locka till sig de extrapengar lyxsärboendet kostar av de snåla välbärgade som idag inte tycker det är lönt. Pengen är alltså främst till för att underlätta för Peje att tälja guld. 

Som argument för att få till en äldrepeng sprider Peje Emilsson vidare den många år gamla myten att äldrevården är underfinansierad, trots att den malts ner flera gånger om i boken Välfärdsmyter av Daniel Ankarloo. I den kan man läsa om alla offentliga ”Långtidsutredningar”, prognosmakare i Sveriges Kommuner och Landsting hur de fuskat ihop siffror å det grövsta.
Det  är alltså till denna figurs intressen socialdemokraten Stefan Stern valt att bli lobbyist åt. 

Daniel Suhonen var noggrann med att deklarera var han stod och menade att det är viktigt att sådana som Stefan Stern också gör det. Och lika säkert som amen i kyrkan och ett brev på posten, menade Stefan Stern att "vi är alla sossar", bara att vi tycker lite olika.
Visst…

…och slutar i ett dansband?

Det börjar med ett leendet…
I anslutning till en fråga om a-kassan och att arbeten försvinner, under riksdagens frågestund, försökte sig Anders Borg på att improvisera i stunden.

-Jag tror inte arbetslösa köper fler bussar för att a-kassan höjs.

Man får väl vara glad i det lilla att det inte är musik Anders Borg pysslar med.

Sedan kom Anders Borgs sedvanliga intränade pladder om jämviktsarbetslöshetsnivå, som varken han eller någon annan lyckats pricka in och som han själv 2006, mer korrekt, kallade för massarbetslöshet, samt lite mer varmluft om att höjda skatter ofelbart leder till att jobb försvinner, lika snabbt som spolningsproceduren på holken.
 Det att jobb försvinner kan man ju hålla med om, förutsatt att skatteintäkterna går till "finansiellt sparande".

Faktumet att statens skatteintäkter är tänkt (och till största del också gör det) att användas till att köpa varor och tjänster från den privata sektorn, ingick förmodligen inte i Anders Borg ekonomikurs. Inte heller att människors a-kassa, även höjd sådan, spenderas i den privata sektorn. ICA brukar ju som bekant inte räknas till det svarta hål de borgerligt sinnade brukar kalla den offentliga sektorn.

Det som dock tycks ha ingått i Anders Borgs kurslitteratur, och som etsats sig fast i hans huvud, var avsnittet hur man skapar jobb genom att göra det billigare för företag med metoderna sänkta skatter och löner. För att det skall gå ihop ingick förmodligen även ett tegelstenstjockt avsnitt om hopp och tro.

För att bättre förstå Anders Borg, bör man fördjupa sig något i hur en för  honom tilltalande lösning på problemet med företags sjunkande efterfrågan av t.ex. skäl som "jag/vi har inte råd"  kan se ut. Nedan följer ett exempel.

B=R=A 
där  B=billigt,  R=roligt och A=arbetstillfälle
Sänker man skatt eller lön x2 får man x2 arbetstillfällen och dubbelt så roligt.

Direkt efter Anders Borgs svarat zoomade TV-kameran in delar av församlingen inklusive den S-märkte frågeställaren.  Vi, tittaren, fick glädjas åt att se några helt nollställda figurer.

Wednesday, October 3, 2012

Av jord är du kommen. Betong skall du åter bli.

Ekonomiskt rökrör
Skuggiga budgetars tider. Miljöpartiet hade presskonferens om sin idag.
Det ekonomiska talesröret Per Bolund rabblade snabbt upp vilka drömåtgärder Mp vill sjösätta inom en budgetram snävare än Allianssons.

Bolund öppnade hårt med ekonomifloskler som att inte riskera de stabila finanserna och ökat finansiellt sparande för bättre marginaler, följt av satsningar på järnväg, kollektivtrafik, skola och utbildning, sänkta arbetsgivaravgifter och minskade löneklyftorna samt ett konstaterande att lönerna är för höga. Där var dialoger med Sveriges största företag om delfinansierad forskning, grön innovationsfond, ROT till miljonprogrammen, höjd CO2 skatt och höjd a-kassa, men inte utan påpekande att det ändå är en omställningsförsäkring. Sedan kom några ord om att klyftan mellan fattiga och rika länder måste minskas?!  Och så litet plikttroget skulle skog, mark, levande hav och vatten värnas samt en giftfri miljö skapas med satsning på sanering.
 Som final levererades ytterligare floskler om säkra marginaler, för nya jobb i ett modernare samhälle! Känns betryggande…

En inbjudan till S, C och FP om överläggning gällande a-kassehöjningen hade också skickats ut. V fick visst inte vara med.  Kanske var de rädda att någon gammelkommunist skulle öppna kuvertet och ta inbjudan personligt, för att sedan dyka upp vid överläggningarna med en massa krav på tvång och ransonering, tvärtemot all frihetlighet alla andra frihetskämpar vid bordet kämpar för.

Det mest hörselväckande var att Mp vill lägga närmare 4 miljarder mer än Alliansregeringen på vad de kallar finansiellt sparande.

I rummet undrade en journalist hur Mp kommit fram till just den siffran.
-Man får göra en bedömning, svarade Per Bolund.

Någon klentrogen kanske trodde att Miljöpartiet lämnat promotandet av New Age och annan tro bakom sig i sin förnyelse. Har de det, så tycks det istället ersatts av bedömningar, en vetskap i samma klass.

Med  bedömningen fastställer så Mp hur mycket man skall överbeskatta invånarna, för att sedan använda pengarna till ingenting.  Humbug får göda annat humbug, så att säga.

En annan journalist ställde den viktiga frågan:
-Skall man fortsätta bygga upp överskott hur länge som helst?
Något som fick Per Bolund höja farten på ordsprutande ytterligare ett snäpp till näst intill ogreppbar nivå. Men det gick att få ut något ur kaskaden.
-Det finns många teorier bla, bla, bla… Vi har fortfarande en väldigt stor statsskuld. Vi tycker finansiella ramverket tjänat Sverige väldigt väl. 

Ja, man kan ju välja teorier med omsorg, dvs främst de som har verklighetsförankring, och så kan man också skilja på brutto och netto. Eller så gör man som Miljöpartiet.

Vad det ligger för miljövänligt i att öka den redan höga överbeskattningen, det man så fint omskriver till finansiellt sparande nämnde inte Mp. Vari ligger miljövinsten i att dra in miljarder i skatteintäkter och sedan inte använda dem till något? Inte till utbildning, inte till miljösatsningar, inte till vård och omsorg, inte till forskning, nada.

Per Bolund lyckades med konststycket att nå upp till Anders Borgska floskelnivåer, särskilt i samband med frågan om att  bygga upp överskott hur länge som helst. Och det är väl ungefär vad som krävs idag för att anses ha trovärdighet.

Mp och deras rökrör visade att de i grunden inte begriper ett smack om det de just pratat om,  men att de gärna bidrar till att sprida ekonomiska rökslöjor, eller dumridåer.
Näe, på den nya välartade miljöpartistens betongplattelagda uppfart växer inga maskrosor, den saken är biff.

Tuesday, October 2, 2012

Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre dag för dag är en gammal klämkäck revykuplett som man kan sjunga för att väcka någon okristligt tidigt, om man vill få personen på dåligt humör.

Enligt Wikipedia anspelar titeln och refrängen på den franske psykologen Émile Coués metod att genom självsuggestion uppnå önskade psykoterapeutiska effekter.  Inte främmande från det neoklassiker, neosossar, neoliberaler och neokonservativa försöker sig på på hela länders ekonomier.

Appliceras den klämkäcka refrängen neoklassiskt på t.ex. EU-27 området får man närmare 25,5 miljoner arbetslösa män och kvinnor, varav 18,2 miljoner i eurozonen.
Senaste 12 månaderna har arbetslösheten stigit med 2,2 miljoner människor inom EU27 och 2,1 miljoner inom Eurozonen.

Än har inte den neoklassiska refrängen över EU27 området klingat ut, för att övergå till ett Lettland über alles. Lettland, där en stor del av vuxna befolkningen emigrerat och kvarvarande barn och gammelföräldrar försöker undvika att sjunga på sista versen…

Men får de hålls, de falsksjungade neo:sarna, kommer förstås även den dagen då de slipper sjunga We shall overcome varje gång de ställs inför faktumet att deras åtgärder resulterar i misär, och kan istället övergå till att unisont fotbollskörshojta om att deras psykoterapeutiska effekter fungerar, såsom några redan idag, fast mer med kraftigt läckande falsett lovsjunger Lettlands svaga uppgång, som bara uppstått för att landet nått botten efter en massiv påtvingad ekonomisk nedmontering.

Frågan är bara vartåt neo:sarna menar att invånare inom EU27 länderna skall styra sin kosa, såsom letter tvingats göra för att tjäna sitt uppehälle. Är det mot Sydamerika, Asien, Afrika, Nord- och Sydpolen, månen, Mars? Det är väl för en neoklassiker en ointressant detalj att befatta sig med i dagsläget. Det går ju alltid att krysta fram en teori för det då.

I Storbritannien sjunker den inhemska privata efterfrågan samtidigt som deras export försvagas. Det dubbla dåliga möter den konservativa regeringen med att också sänka den statliga efterfrågan genom att sänka löner, sparka människor, låta bli att investera osv, allt efter neoklassiskt skolboksexempel.  Och resultatet ? Hela landets ekonomi krymper än mer.

Idag har människor svårt att få ett rimligt mål mat på bordet där på den ön. Det varsnade en nära vid nyligt besök däröver. Ingen medial bild vi matas med. Här är det X-Factor och Top Gear istället.
 I Grekland är det förstås värre, mätt i antal människor som har svårt att få ett mål mat om dagen eller ens tak över huvudet. Där gäller Den stora depressionen, men utan att den benämns som det.

Bättre och bättre dag för dag är ursprungligen en engelsk sång från en tid då mycken orolighet skapades av och genom eliternas ekonomiska transaktioner.  Precis som idag.

Monday, October 1, 2012

Farliga papperstigrar

Svenska Bankföreningens VD

Papphammar  Papperstiger


"Creditors know that they are paper tigers in a fight with a government that uses its sovereign legal powers. So creditors try to weaken government, denouncing taxes and accusing it rather than creditors of being a deadweight responsible for austerity."

Michael Hudson