Wednesday, August 21, 2013

Widar Anderssons svårigheter att gradera motiv

Clown
Det är svårt att gradera mellan alla de tänkbara motiv som driver de 33 000 unga kvinnorna och männen mot det militära. Men varför krångla till det? Låt oss kort och gott glädjas över att viljan att försvara det vi är, är större och mer jämställd när folk får välja själva.

Massiv massarbetslöshet råder i landet, i synnerhet har ungdomar det särdeles tufft att finna jobb.

När unga män och kvinnor frivilligt får välja så visar det sig att fler söker sig till det militära än under det gamla pliktförsvarets sista år.

Hur det är med den viljan vet vi först när det råder full sysselsättning i landet, alltså då människor kan välja yrken. Men vi ska ju inte krångla till det.