Wednesday, April 24, 2013

Norrköping, en upplevelse

Sossar firar 1:a maj i Norrköping
En gång i tiden fanns det en livlig hamn, däcktillverkning, TV-tillverkning och LM Ericsson i Norrköping. Idag finns inte mycket kvar av det.

Hamnen krympte till nästan ingenting, Good Year la ner, Philips la ner och  Ericsson hotade med att flytta om inte kommunen satsade stort. Kommunen dansade efter Ericssons  pipa, Ericsson drog och kommunen satt med notan.

Hoppet att ersätta taskiga arbetsplatser med en behaglig tjänstesektor kan man förstå. Mycket var skitig industri med dåliga arbetsvillkor. Så man satsade på att göra Norrköping till en "upplevelse"… genom shopping.

Mark avsattes till förmånligt pris och vägar byggdes för att kunna bila ända fram till portarna. Här skulle lockas folk från hela regionen över lanskapsgränsen.
Fast Linköping och Nyköping skaffade sina egna köpcenterlador, så något större sug utifrån att uppleva Norrköping blev det knappast. Åka flera mil för att handla i affärer, med identiskt utbud som det de själva har, lockar måttligt.
Så där är man idag, halvtomma shoppinglador, som om vartannat slår igen. Hyror sänks, någon ny flyttar in, för att snart slå igen.

Vägledande för styrande är alltjämt att företagen skapar efterfrågan.  Så Wallenberska önskningar kan planteras utan problem genom underhuggaren Widar Andersson. Skolor, sjukhus, vårdcentraler,  barn- och äldreomsorg måste privatiseras,  helst till halva inventariekostnaden.
 Så får man vinstdrivande företag och arbeten, och 1:a maj kan göras till en paneldiskussion , där inga trista slagord om vinstuttag och sämre skola  kan sabba upplevelsen av Norrköping.

Wednesday, April 17, 2013

Ekonomernas Sigfried & Roy tuggas i skinkorna

Carmen Reinhart och Ken Rogoff blev poster-par när de, i sin bok This Time Is Different, hävdade att 800 års finansiell historia visade att hög offentlig skuld leder till mindre tillväxt.

Deras bok fick redan från början kritik för att inte ha koll på fakta, inte skilja på offentliga skulders sammansättning, inte skilja mellan stater som opererade under guldstandard, fast- eller flytande växelkurs.

Den tidiga kritiken mot Reinhart & Rogoffs påståenden har man viftat bort, bl.a. genom att kritikerna inte kunnat luta sig mot de data Reinhart & Rogoff använts sig av, det för att Reinhart & Rogoff vägrat lämna ut  sina data, trots förfrågningar från flera håll.
Men nu har dock några fått tag i R&R:s data, och det visar sig, precis som flera tidigare misstänkt, att R&R:s data inte stämmer med deras egen teori.

För att få ett resultat i linje med deras teori (som säger att en offentlig skuld på runt 90% av BNP nästan uteslutande leder till långsam tillväxt och finansiell kris) har de helt enkelt låtit bli att ta med länder med stor offentlig skuld och hög tillväxt.

Det hela skulle inte vara något större problem om inte Reinhart & Rogoffs hittepå används som vetskap, för att strypa ekonomier världen över, inklusive Sverige, genom att minska offentlig verksamhet, för att åstadkomma ökad tillväxt och minska det påstådda hotet om finansiell kris till följd av en för hög offentlig skuld. 

Tar man med länder med stor offentlig skuld och hög tillväxt, visar det sig att skuldsättning på mer än 90% av BNP inte ger en genomsnittlig negativ tillväxt på -0,1% såsom R&R påstår, utan istället en tillväxt på +2,2%, något som inte skiljer nämnvärt från länder med mycket lägre offentlig skuld.  Sveriges offentliga skuld idag ligger på under 40% av BNP tillsamans med haltande tillväxt, som en jämförelse.

Mer här:
http://www.economonitor.com/lrwray/2013/04/17/no-rogoff-and-reinhart-this-time-is-different-sloppy-research-and-no-understanding-of-sovereign-currency/

Och här:
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=23467&cpage=1#comment-29525

Och här:
http://www.nextnewdeal.net/rortybomb/researchers-finally-replicated-reinhart-rogoff-and-there-are-serious-problems#.UW147o4A23o.twitter

Nödtvånget att välja skola

Det gick inte att utläsa ur informationen vilken skola som var bäst. Alla var visst bäst.  Det fick bli en chansning. Andra hade inte ens bekantas vittnesmål att gå på. Valmöjlighetens tillfredsställelse uteblev. Nödtvånget trängde sig på. Det blev ett måste att försöka sortera ut ett antal skolor, för att sedan dem emellan dra lott.
Lotten visade inte vinst. Inte heller heller nitlott. Det var bara att acceptera läget och vänta ut resultatet av nödtvånget. Har man tur blir det bra…

Monday, April 15, 2013

Håll extremister pragmatiskt borta från debatten!


Svensk Näringsliv har bjudit in till "samtal" om skolans framtid.
Antiextremist

Förste talare var Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv, en Carl Bildt-typ, som tvärsäkert undervisade den glesa åhörarskaran om läget. Av honom fick vi omedelbart, flera gånger, lära oss att det är viktigt att se till att "pragmatiskt" hålla borta extremisterna från debatten. Definitionen för vilka som är extremister, är alla de som tycker att vinst ut ur skolan är dåligt, och som anser att medlen istället borde gå till skolan.

"Samtalet" blev sålunda mellan representanter ur en försvinnande liten minoritet, de som gillar mer vinst och de som gillar ännu mer vinst ut ur skolan.

Thursday, April 11, 2013

Thatcheristiskt nacksving

Under Thatchers dagar ville man få vanligt folk att köpa aktier i det som privatiserades. Syfte var främst politiskt, till för att skapa en opinion mot ett eventuellt återtagande, vid ett regeringsskifte. Vanliga arbetare med litet sparkapital övertalades att plöja ner pengarna i de nya folkaktierna, under förespeglingen att alla kan bli rikare, och styra över sin egen framtid.

I verkligheten tjänade de flesta småsparare inte något, utan förlorade istället stort genom att de, i utbyte mot sitt eventuella aktieinnehav, fick allt från mycket sämre utförd verksamhet till ingen verksamhet alls, högre egenkostnader och kraftigt stigande priser.

Men chimären, som skapar känslan, att personligen och direkt kunna förlora något, om verksamhet återgår i offentlig regi, den kunde Thatcher fortsatt spela på, för att bilda opinion mot att inte förändra det som lett till enorma försämringar för de allra flesta, inklusive småspararna.

I Sverige hade staten också försäljning av typen folkaktie, i samband med privatiseringen av telia. Regeringens näringsminister och playboy-sosse Björn Rosengren, promotade teliaaktien som en säker investering, där alla som köpte skulle bli vinnare. Men kort efter introduktionen började värdet på innehavda överprissatta telia-aktier sjunka och människor som gladeligen låtit sig intalas att bli folkkapitalister förlorade i ett plums bums. 8 av10 ångrade sina köp.

Den kortvariga smekmånaden före värdeminskningen, tillsammans med en relativt försiktig utförsäljningstakt av allmänna tillgångar, gjorde folkaktieinnehavet inte lika vanligt i Sverige som i Storbritannien. Så någon känsla, i de breda lagren, likt den i Storbritannien, gick inte att uppbringa för politiker att spela på…än.

Det är först när privatiseringsivrare insåg behovet av en annan känslokatalysator, för att tränga undan människors medvetenhet om privatiseringens destruktiva effekter, som de fann ut att istället betona valfriheten.

Syftet är detsamma nu som då, här som där, att låta chimären skapa känslan att förändring i annan riktning, än inslagna nuvarande, inte är möjlig utan att man som individ förlorar big time.

Tajmat antisemitkort mot S-ledamot i VU

Med vetskap om att fulspelet inom S sällan har några gränser, (det visade avsättningen av Juholt och tillsättningen av Lövfen), kan man  undra hur mycket av detta nya antisemitrabalder har att göra med att högersossen Ylva Johansson petades från Socialdemokraternas verkställande utskott.

Bitterheten över att hon kickades är enorm från högerfalangen.  Det skulle den nog inte vara, om det inte vore för att VU idag har fler vänsterlutande sossar än på mycket länge, och för att Ylva Johansson är betydligt viktigare för somliga, än vad som anförs som argument för att hon borde fått ha sin plats kvar.

En Ylva Johansson i VU, ingår i strategin att fortsatt kunna styra politiken, med några små potthålsmanövrar, i nuvarande riktning. Hennes indirekta koppling till Goldman Sachs, via maken Erik Åsbrink, tidigare finansminister och nu rådgivare för USA:s största investmentbank, gör henne mer strategiskt värdefull än vad som kommer upp på bordet.

Kan man göra Omar Mustafa omöjlig, vilket flera inom S jobbar hårt med att göra, så bör Ylva Johansson stå närmst i tur att få hans plats i VU. Därmed skulle ordningen någorlunda vara återställd och högersossarna kan, lika säkert som amen i kyrkan, återigen tala om "samförståndets" styrka.

Tuesday, April 9, 2013

Korruption upp eller ner?

Människors upplevelse av mängden korruption i samhället är inte samma sak som mängden verklig korruption. Dels för att det kan finnas dold korruption, sådant vi aldrig får reda på och som då innebär, om vi kunnat mäta den, en större mängd verklig korruption än den allmänt upplevda.

Men också för att spridningen av uppdagad korruption sker genom media, som mångfaldigar enskilda fall, genom upprepning i tidningar runt om i landet, tv-/radiokanaler, internet, och där lokalnyheter idag, mer än tidigare enkelt kan få riksspridning, vilket kan göra upplevd korruption större än vad samma verkligt antal kända fall ger vid hand.

Om det senare är det som skapat de nedslående siffror som nyligen presenterades gällande människors tro om kommunpolitikers korrupta beteenden,  ja då är det väl ett opinionsarbete som gäller för att ändra den bilden. Men gäller det första, duger inte det.
  
 Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket, berättade i SVT-programmet Min sanning att svensk korruptionslagstiftning är mycket snävare än många andra länders, och att när jämförelse mellan länder sker, baseras det på vad som rapporteras som korruption utifrån länders egna lagstiftningar, alltså inte efter någon gemensam definition på vad som skall anses som korruption. Detta kan innebära att Sveriges 5:e plats på minst korrumperade länder listan, inte motsvarar vår officiella självbild av ett land som inte är särdeles korrupt.

Att vi har en så snäv korruptionslagstiftning skulle kunna vara en förklaring till varför invånarna i landet upplever samhället som mer korrupt än vad officiell statistik visar. Det allmänheten upplever som korrupt beteende ser man inte beivras, samtidigt som lagar heller inte möjliggör att personer lagförs för just det allmänheten anser vara korrupt.

Låt oss glädjas! Jobba mer och få sämre pension

Ulf Kristersson och en annan gubbe håller presskonferens.  Budskapet är att pensionsåldern skall höjas för att ha råd med framtida pensioner. I praktiken innebär det att man måste jobba längre, för att uppnå en pension som motsvarar tidigare nivåer, inte som de gärna vill ge sken av, att man kan få det bättre genom att förlänga pensionsåldern. Det hela är en del i den omhuldade lönesänkarstrategin, förpackade under andra namn för att lättare kunna genomföras, och som enligt vilsna ekonomer magiskt skapar rikedomen i samhällen.

 Det är sällan man ser journalister så på hugget som vid detta tillfälle, när allianspolitiker presenterar något de säger sig vilja åstadkomma. Förmodligen för att journalisterna i rummet, genom sin ålder, känner att det är något som inom en överskådlig framtid kommer att beröra dem. Kanske känner de sig snuvade. Dock ifrågasätter ingen grundvalen till höjningen av åldern,  den som säger att vi annars inte kommer att ha råd.  Så glöm det hela, och acceptera dumheterna.

Istället lät SVT meddela, i en Rapport-sändning, i direkt anslutning till presskonferensen, att de fått rättigheterna till prinsessan Madeleine och Chris O'Neills bröllop. Det väger säkert upp pensionsförsämringsförslaget.

Sunday, April 7, 2013

S-krydding

Allkrydda, ketchup och mjölk.
Det var vad S-partiledningen erbjöd sina underhuggare på kongressen, för att de skulle kunna smälta partajledningens överkokta meny. Deltagarna tilläts inte ens själva hålla i allkryddeburk eller ketchupflaska, för att något litet påverka den enahanda smaksättningen.

Istället utfördes överkokets eftersmaksättning på hovmästarmanér, hövligt, men med förutbestämd mängd, av den kockande högersossetoppen. Det för att garantera att smaken förblev i linje med det man i förväg utlovat leverantörerna av ingredienserna.

Resultatet blev huvudrätter, som för varje fylld mun, tvangs sköljas ner med stora mängder mellanmjölk, men som väluppfostrat och artigt recenserades som "gott" av var och varannan, i ett tappert försök att bibehålla allsångsstämningen.

Partiledningens vetskap om att den ilska partikongressdeltagare känt över att tidigare chefskock avsatts via en myteriprocess, för att denne velat återintroducera några små smakförändrare, genom ett fåtal andra kryddor (utöver allkrydda och ketchup), är en ilska svår att underhålla över tid.

Med denna insikt, i hur känslolivet verkar över tid, kunde så en utportionerare med svensktillverkad metallslev, tillsättas utan mothugg. En man, som i sitt CV stolt hänvisar till goda kontakter med näringslivet, och därmed passar utmärkt åt samma näringsliv, som via omvägar tillhandahåller de ingredienser S-partiledningen använder sig av i sitt kok för att uppnå nya höjder av smaklöshet.

Det fanns några få, som efter kutym artighet, under debatten i sina hyllningstal till det kockande matlaget, bakat in en gnutta kritik mot smaksättningen.  Men den kritiken sågs mest som störande av fest. Några få etikettvilsna deltagare flappade sina iskalla fiskar mot varandra, i hopp om att väcka stimmet till liv, men möttes av ett hav av tystnad, som på ytan bildade små krusningar av att bistra läppar osynkroniserat formades till bindestreck.
Så var S-kongressen 2013 slut.

Thursday, April 4, 2013

Får vi se Stig Malm påpeka sossetoppens sovjetfasornerna imorgon?

Juholt avsattes och Stefan Löfven tillsattes "tillfälligt", utan motkandidater av S-toppen. Idag har han "valts" till partiledare, bland ett urval av noll andra kandidater. Så imorgon får vi väl se forne LO-basen Stig Malm sitta i soffan och påpeka med vilka sovjetfasoner den nya S-ledaren tillsatts, eller?  För så kallade  Stig Malm Juholts tillsättning, fast då fanns det åtminstone andra kandidater, varav Juholt var den partitoppen plockat ut. S-ledningens kupp är nu tillfullo genomförd och rättningen i leden inom S utförd och leveranserna av floskler kan äntligen få fritt spelrum.
Med floskler bygger vi Sverige! Heja!

Wednesday, April 3, 2013

Full sysselsättning nu lika med en lägre arbetslöshet än i EU

-Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU! sa Stefan Lövfen i sitt öppningstal på S-kongressen. Och det lär ju inte bli så svårt att åstadkomma, när arbetslösheten ökar stadigt inom EU och inga tecken tyder på att det skeendet kommer att avta inom en snar framtid.

Svårare kommer det bli att förklara vilken nivå som motsvarar full sysselsättning.  Göran Perssons satte 4 procent lika med full sysselsättning, vilket är alldeles för högt (även om man accepterar kunskapslyft och andra undangömmaråtgärder), men givetvis lämplig för Persson själv, som deltagit aktivt i att skapa massarbetslösheten.

Det fyra procentmålet kommer att anses som helt ouppnåeligt, när den ack så ansvariga ekonomiska åtstramningspolitiken, omskriven till ordning och reda i finanserna, och som är allenarådande inom EU, USA och andra västinfluerade länder, slår fullt ut och fallet i efterfrågan skickar arbetslöshetssiffrorna i taket.
Och när det sker, kommer det S ser som sina styvaste åtgärder, jobbmatchning och gymnasiekompetens, ge samma mätbara effekt som jobbskatteavdragen.