Saturday, September 8, 2012

Ostört pladdrar Anders Borg på

Så är han igång och spår framtiden med hjälp av sina matematiska färdigheter igen,  finansministern som haft flest fel av alla tänkbara inom sitt skrå.

I Lördagsintervjun i P1  meddelar han att han och hans kompisar räknat på vad som skulle hända om man höjde a-kassan. Resultatet blev:
kostnad  -30.000 jobb de tre första månaderna!

Varför försvinner då 30 000 jobb?
Borgs uträkning baseras på att man "vet" och det "robust"  att:

1. Arbetslösa slutar söka de jobb som idag inte finns, även de jobb som skapas till följd av att de får mer i plånboken att spendera ut i ekonomin.

2. Arbetslösa väljer att vara kvar längre i arbetslöshet, när de har mer pengar att spendera i ekonomin, något som i sig ger fler jobb som de arbetslösa inte vill söka.

3. Lönetakten drivs upp lite grann (främst bland låglöneyrken) vilket leder till att de med låglöneyrken får mer pengar att spendera i ekonomin, som i sin tur leder till fler jobb tillsammans med de fler jobb som blir till när arbetslösa har mer pengar att spendera i ekonomin,  rubbet är jobb som de arbetslösa inte vill söka och det för att de har fått mer i plånboken.

4. Icke arbetslösa bestämmer sig (om a-kassan höjs) för att inte byta jobb lika ofta, vilket minskar rörligheten på arbetsmarknaden, något som av någon anledning skall leda till färre jobb  och som gör att  arbetslösa slutar söka de jobb som försvinner.  Arbetslösa  skulle ju förstås inte sökt jobben även om de funnits kvar eftersom de notoriskt låter bli att söka jobb, även de jobb som blir till när de får mer pengar i plånboken som de spenderar i ekonomin.

Allt detta sammantaget blir då när Borg summerar; 30.000 färre jobb de tre första månaderna. Den du!

 En av de sämsta intervjuerna , där Anders Borg tilläts breda ut sig utan minsta grillning.  "Mmm" och tystnad dominerade som följdfrågor.

1 comment: