Thursday, September 20, 2012

Att mörka sina ideal

Hur gör man det?  Ett sätt är att hävda att man är opolitisk, att man inte i första hand driver politik när man propagerar i politiska frågor.  Att man "bara" är en pragmatiker som vill se bättre resultat.
Ett annat sätt är att peka ut sina meningsmotståndare som idealister och samtidigt förneka att man själv är idealist. Och i samband med utpekandet utmåla idealism som något tveksamt, för att omedelbart ta tillbaka något litet, och utföra en slags nästan rätvinklig triangulering, det för att man vet att det finns gott om idealister på idealismförnekarens egen kant, och man inte sällan gillar att referera till de egna när så passar.

Förfarandet att peka finger och förneka, är en av Mats Edmans (chefredaktör för Dagens Samhälle) huvudsysslor, denne ut i fingerspetsarna nyliberala, med skattemedel avlönade, idealist.

I veckans DS sällar sig chefredaktören Mats Edman till den unkna högerkrets, som aktivt valt att misskreditera de två journalisterna som släppts ur etiopiskt fängelse.
Kampanjens syfte är att flytta fokus från vad journalisterna egentligen arbetade med att undersöka,  Lundin Oils och Carl Bildts eventuella del i de brott mot mänskliga rättigheter som skett i Etiopien i samband med oljeutvinning.

"Människor har olika ideal. Jag tycker därför att vi ska bedöma alla efter handlingar och deras konsekvens, och mindre till fagert tal", avslutar Mats Edman.

Problemet för Mats Edman är bara att det direkt slår tillbaka på honom själv. Inte minst på hans handlingar som nyliberal propagandist. Det slår också direkt tillbaka på innehållet i hans senaste textmassa, hans fagra tal i Dagens Samhälle, där han implicit utmålar journalisterna till att vara antidemokrater,  för att de säger sig vara marxister.
 Men förstår Mats Edman det själv?

Edman skriver också: "I det demokratiska Sverige är vi bättre. Hos oss kan antidemokrater kräva föreningsbidrag, presstöd och arvode från stat och kommun."
Kommer Mats Edman tänka på det när han synar sitt lönebesked, eller kommer hans blåsvullna förstorade pekfinger bekvämt dölja avsändaren? Det senare gäller nog.

No comments:

Post a Comment