Thursday, March 21, 2013

Tuesday, March 19, 2013

Hjärnspökesfajt på Cypern

På Cypern är det både kris och inte kris. Påhittad gräns, har skapat långvarig kris mellan Turkiet och Grekland.  Men just nu fungerar den som skydd mot en annan påhittad kris, den genom euron påtvingade, och som bara återfinns på den grekiska sidan. Den turkiska sidan har inte euron som sin valuta.  
Det ena hjärnspöket lyckas ofrivilligt mota det andra.

Sunday, March 17, 2013

Katolskt omdöme

Ny påve. Inte för att jag bryr mig om religionsutövandet, men det är en figur med stort inflytande över människor, där katolicismen är stor.  I Argentina är den det. Men där finns också mycket kritiska röster till valet av ny påve. Nu bubblar det upp gammalt stinkande undangömt som direkt berör den nya påven, men som han konsekvent vägrat tala om. Många vittnen finns, som säger att han var ordentligt insyltad i det Smutsiga kriget, där högerjuntan mördade, torterade och förföljde oliktänkande. Man menar också att han efter det, fortsatt vara en av de viktigare politiska aktörerna inom argentinsk politik. 

Påvar tycks utses lite som olympiska spel, utpytsade efter hur många gånger spelen gått på en kontinent, balanserat med politiska överväganden. Det skulle kunna förklara varför påven inte kommer från den afrikanska kontinenten, denna gång heller. Att den konservativa påven istället kommer från Sydamerika, kan mycket väl bero på vänsterns ökade inflytande på den kontinenten och att man söker påverka den utvecklingen åt andra hållet.

Alliansens bidragslinje

På arbetet.se kan man läsa att:
År 2000 kostade a-kassan 17 miljarder mer än de statliga bidragen till arbetsgivare som anställer arbetslösa. Nu är det tvärtom. Förra året kostade bidragsjobben 18,3 miljarder – nästan 5 miljarder mer än a-kassan.
En bidragslinje döpt till arbetslinjen, som genererar massiv massarbetslöshet, är vad vi fått. Näe, nu får det allt vara dags med en förtroendemätning. Det här går ju inte.

Wednesday, March 13, 2013

Schwedentrunk economics

Åtstramningsglad Anders Åslund... till vänster
Fyll människor till bristningsgränsen med neoklassiska dogmer, och tvinga dem sedan att avhända sig gemensamma tillgångar och allt från en stor del av deras inkomster till hela deras utkomst.

Det är metoden den hemske svenske ekonomen Anders Åslund, med sin postordertitel "professor i ekonomi" använder sig av för att skapa sina neoliberala drömsamhällen.

Mannen är alltså låtsasprofessor på den amerikanska  tokneoliberala tankesmedjan Peterson Institute for International Economics. En motsvarande titel i Sverige skulle han väl möjligen kunnat få av ett Timbro på amfetamin.

Anders Åslund är en dold makthavare, en bulvanist av högsta rang. Här handlar det inte om att använda missbrukare som målvakter i aktiebolag, eller låta uteliggare stå som ägare på 40-talet bilar med skuffen fylld med p-böter. Näe, istället är han "rådgivare" till höga politiker i forna östländer.

Som en helylledemokrat lyfter han vikten av att "förstärka" demokratin, men givetvis utan att yppa ett ljud om sin egen privata ingång, modell svängdörr, till små plågade länders högsta höns, en dörr som tillåter Åslund att just kringgå demokratisk ordning och försvaga dito.

I egenskap som "rådgivare" låter han andra besluta och genomdriva sina egna och tankesmedjans perverterade önskningar, vartefter han tvår sina händer.  En klassisk neoliberal arbetsmetod, till för att komma undan ansvar och rampljus, sådant som får vita män att svettas ymnigt på överläppen.

I en debattartikel från 2011 skrev han om de baltiska länderna:
Den positiva överraskningen är att bara två år senare hade krisen i området avtagit. Hur kunde den lösas så snabbt?

Genom att fylla människor upp och förbi gomseglet med lögner, tvinga på stater åtgärder som leder till massarbetslöshet, och låta resterande få sina redan usla löner sänkta med i genomsnitt 26%, skapa så stor misär att en stor del av den arbetsföra befolkning flyr landet, och efterlämnar sina barn hos (i bästa fall) släktingar och barnhem. (Det sista är egentligen dåligt, det hade varit bättre om de flyende vuxna hade tagit med barnen, det hade sänkt kostnaderna ytterligare, men länderna som Sverige sätter stopp för sådana excesser, barnen tillåts tyvärr inte förvärvsarbeta). Sedan låter man en liten grädda av privata intressenter successivt ta över både det gemensamma och enskilda tillgångar. Ooh la la! och krisen är löst, lika enkelt som att tömma utedasstunnan i dricksvattenbrunnen. Visst, vattnet är brunt, luktar illa och är otjänligt, men det mesta av skiten är löst.

Arbetslösheten har sjunkit från 20,7% till 13,5%, en arbetslinjesuccé åstadkommen genom att 10% lämnat landet, och (jämfört med andra krisande euro-länder) en fenomenal lillväxt tillväxt (mätt från sumpmarksnivå). I utbyte mot att ha fått en fantastisk utländsk (svensk) banksektor, som strongt bidragit till deras massiva skuldkris, har de fått äran att producera varor och tjänster åt oss och andra länder till extra lågt pris.
Och kvittot på att schwedentrunk economics fungerar, fick man när IMF bossen Christine Lagarde lyfte på häcken och flög privatjet till Riga för att partaja med det jublande folket neoliberaler.
“We are here today to celebrate your achievements, but also to make sure that you can build on this success as you look to the future”
 Christine Lagarde

Idag, en bok senare, författad tillsammans med Lettlands Premiärminister Valdis Dombrovskis, om hur de tillsammans hjältemodigt "löste krisen", är Åslund återigen ute och ännu mer tvärsäkert påstår att hans beska recept är gott, att andra länder måste förmås att lära sig uppskatta annat än ost, vin och sötsaker, speciellt Grekland.
Nu när den nyliberale fuskprofessors lägger ut orden, blir Greklands åtstramningar nära nog till ett överflöd av ohälsosamt stimuli, ett knark av värsta sort. Så det omtänksamma tipset från coach Åslund blir: avgiftning genom extra kraftiga tag på ännu större skruvstycken, så att man en gång för alla klämmer den obehagliga protestmusten ur greken, såsom man gjorde med människorna i de baltiska länderna.

För att få till en Stryparn II, så att Christine Lagarde kan få festa loss med grekiska folket regeringen,  krävs förmodligen mer än att 10% av den arbetsföra befolkningen drar till andra länder, i hopp om att hitta sätt att överleva, om vi utgår ifrån soppan Åslund vill tillreda. Och med tanke på storleken på den grekiska befolkningen lär en sådan massflykt märkas i omvärlden.

Frågan är förstås vartåt de skall dra. Till föregångslandet Lettland? Där skriker de säkert efter arbetskraft, de med sin fantastiska tillväxt, sina frodiga livskraftiga företag, som slukat deras egen arbetslöshet, så att den hamnat på utomordentligt låga 13,5% (+ de 10% utomlands…host host).

När sedan alla länder "måste" lösa sina kriser på Åslundskt sätt, för att få uppleva den baltiska yran,  krävs förstås att de enorma överskotten på arbetskraft skickas någon annanstans. Blir väl att skeppa dem ut i rymden. Kanske kan Åslund, på svenskbruten ryska, förhandla till ett paketpris på enkelresor med Putin. Annars får han väl vända sig till NASA, fast där sparar man ju för fullt…förbannade underskott…

Tack vare bulvanmetoden kan "rådgivare" som Åslund helt slippa undan ansvar och fortsätta sitt hejdukande lite här och var. Behöver han en syndabock, är det bara att peka på politiker, (som förvisso är gravt medskyldig men inte allena) och hävda att de inte till fullo eller på rätt sätt genomfört det hela (Grekland).

 Funkar inte det, återstår flyktvägen att ansvarig för de horribla besluten och resultaten inte formellt är de allom välmenande rådgivarna, utan politikerna.  Fast dithän lär det aldrig gå. Ingen har hittills ställt Åslund mot väggen, ingen kommer förmodligen heller att göra det, främst för att mannen notorisk använder sig av envägskommunikation, ytterligare ett verktyg till för att slippa ansvar, som varje slipad neoliberal-bulvanist förstår att hantera.

På ett seminarie arrangerat av Jarl Hjalmarson Stiftelsen, en till Moderaterna närstående organisation, menade Anders Åslund:
  att det gäller för politikerna att förklara att de lider med folket.
 Är det i utrymmet mellan raderna och orden, där inget står eller kan höras, i den totala tystnaden, Anders Åslund manifesterar sitt lidande med folket? Knappast. Turligt nog är han själv inte politiker, och slipper ägna sig åt skitgöra som att fejka medlidande. 
 
Kan människor känna en slags nationell stolthet till enskilda individers framgångar, duktigt bolljagande, eller höghoppande i hockeyfrilla, så borde det kanske vara möjligt att också känna en nationell skam över vad vissa individer bulvanvägen åstadkommer mot hela länders befolkningar.  Man kan ju hoppas, men tills dess fortgår charaden, där politiker  kommer och går, och de bedrövliga rådgivarna, som Anders Åslund, består.

Tuesday, March 12, 2013

70 på rakan, säger Anders "moppen" Borg

Mmm… 70…minst.
Nu har Borg tjatat sönder sig gällande  jobbskatteavdragets effekter så till den milda grad att när han numera i riksdagen läser innantill om dess förträfflighet, blir det med ett tonfall och uttryck som om han ironiserar.

 Det kanske han också gör, för de där effekterna är i paritet med det skolpojken hävdar,  som på sin moppe filat ner kolvens ovansida ett par millimeter,  men utan att förstå det, också råkat sänka en redan låg kompression.  -Moppen gör bortåt  70 på rakan!

Saturday, March 9, 2013

Melodisk festival

Bil-ola och Tra-volta
Jaha. Så var den svenska utdragna över. Kan inte påstå att jag följt den ingående, men andra i närheten har och det går inte att undgå att höra ett å annat.  Carolas karriär skulle visst kickas igång igen, så hon fick sjunga sin gamla dänga och sedan tacka Gud.

I Skåne har de borgerliga Alliansen och Mp helt plötsligt hittat 1,6 miljoner att plöja ner den kommersiella  euro-schlagerfestivalen. Annars brukar det vara ytterst svårt för dem att komma upp med ens en 10-del av det beloppet, om pengarna skall gå till det de egentligen är tänkt att gå till, nämligen ickekommersiell kulturverksamhet.

 För att kunna göra det, har Alliansen+Mp snabbt som tusan tvingats hitta på en tillfällig form, där kommuner skall kunna söka pengar till projekt som involverar barn, yttrandefrihet och demokratifrämjande, i samband med euro-finalen i Malmö.

Fast kommunerna runt om i Skåne har inte varit så heta på de hela. Kort ansökningstid och extrem luddighet, där och ingen tycks veta vad och hur projekten skall se ut, än mindre vad kopplingen till euro-schlagerspektaklet är, har gjort att Alliansen+Mp  har släppt på sina annars så rigorösa bestämmelser gällande ansökningstider.

För här handlar det ju om något så viktigt som att få till ett alibi, ett alibi så att Allians- och Mp-politiker och tjänstemän skall kunna plöja ner stora pengar i ett kommersiellt jippo, i utbyte mot friplåtar med bra platser till euro-spektaklet, som skall gå i Malmö.

En stunden finns inga pengar till det ickekommersiella, andra stunden finns 1,6 miljoner till det kommersiella och däremellan är det kris.

Friday, March 8, 2013

Så skapas vår välfärd enligt Svenskt Näringsliv

Den här ekonomiska modellen använder sig sossen Erik Laakso (om han nu är det fortfarande) för att förstå verkligheten.

Han har naturligtvis inte kommit på den själv, utan den finns att se i Svenskt Näringslivs skrift -så skapas vår välfärd, utgiven av ekonomifakta (lägg märke till ordet fakta).

Oberoende & Frihet står det på Erik Laaksos blogg.  Fast enligt ovan ekonomiska modell, är han helt i händerna på "Entreprenören", som enligt modellen, måste vara utgivare av sin egen valuta. Denna valuta, kallad "privata pengar", investerar sedan entreprenören i företag utan att få ett smack tillbaka.

Modellen visar också att eventuell vinst till fullo återinvesteras i företag i Sverige, och att det som exporteras återkommer till oss som import.

Fast nu vet vi ju att Sverige har ett kraftigt exportöverskott,  att vi inte alls importerar lika mycket som vi exporterar och inte gjort det på många år, och att vi därmed inte fått tillbaka lika mycket som vi skickat iväg.

Vi vet också att vinsterna ökat enormt de senaste decennierna, samtidigt som investeringsgraden i Sverige inte alls följt med. Dessutom vet vi att företag inte har något emot att placera vinst i skatteparadis, om de tycker sig tjäna mest på det, något som är allt annat än en återinvestering, såsom modellen ovan visar.

Vi vet vidare att vissa "entreprenörer" får ytterst förmånliga köpevillkor, när man säljer ut det offentligt drivna. En del slipper till och med själva frambringa alla medel som kräv vid ett köp och erbjuds istället en riskfri och förmånlig avbetalningsplan, såsom t.ex. köpet av delar av Bilprovningen gick till.

Ja, så vet vi förstås att de som investerar i företag inte gärna gör det utan att få något tillbaka och att entreprenören inte ger ut sin egen valuta.

Vi vet att alla som ingår i systemet, företag, de som handlar varor och tjänster, måste ha tillgång till en valuta som skattmasen kan acceptera. Den valutan tillhandahålls i Sverige av staten, inte av entreprenören. (Visst, bankerna tillhanda håller sina valutor genom sin kreditgivning, men inte heller deras valutor accepteras fullt ut i samhället och de är inte heller de med i modellen ovan så…)

Och så vet vi förstås att; för ett företag skall kunna sälja sin vara eller tjänst krävs att någon har råd att köpa densamma.  Det räcker alltså inte med att företaget bjuder ut sin vara för att det skall finnas en efterfrågan. Det krävs att någon har råd att köpa det som bjuds ut. Basic kan tyckas, men uppenbarligen inte för Svenskt Näringsliv eller neosossar.

"Vi står för fakta.
Åsikterna får du stå för själv
", säger Svenskt Näringslivs ekonomifakta om sig själv, ett uttalandet helt i linje med deras övriga ovan "fakta".

Monday, March 4, 2013

SMS-lånehajarna slår tillbaka

Öppen utfrågning och SMS-lånehajarna försöker rädda sin "bransch" som dessa altruister menar "fyller ett behov".
En figur i kostym från Mobillån Sverige AB, försöker spela ner ockerräntorna genom att göra en jämförelse med de vanliga storbankerna.  Fast inga av storbankerna lånar ut mindre belopp, så mannen kokar ihop ett antal exempel med fiktiva lån, med fiktiva uppläggningskostnader, tagna från åtskilligt mycket högre belopp och vips kan han visa att även storbankernas effektiva ränta hamnar på ocker x 100, dvs ända upp till 2500%.  Tänk vad smidigt det är att få skapa sin egen verklighet och sedan hänvisa till den.

Saturday, March 2, 2013

Från mikro till makro

Slukhålsteorin
Havsytans undansjunkande i förhållande till land, den sk vattuminskningen, beror på att det någonstans uti världshavet finns hål, så kallade slukhål, där havsvatten störtar ner i jorden inre.
It´s all about faith
 Här finns utrymme för neoklassisk franchise.  Slukhål finns ju bevisligen lite var stans, och vattennivån har sjunkit under många många år. Visserligen sägs den öka igen, men det måste bero på något vi inte vet om de stora slukhålen kopplade till jordens inre, och inte på grund av att slukhålsteorin i sig är fel. Med en påhängsteori till slukhålsteorin är vi uppe på banan igen.