Tuesday, February 26, 2013

Har Mp synts för lite i media på sistone?

Mp kallade till kort presskonferens för att kommentera Alliansens möte i Malmö Maramö. Kan tyckas märkligt dels för att intet nytt framkommit på Alliansens möte i Malmö Maramö, men också för att Mp inte själva hade minsta nytt att komma med.

Per Bolund, ekonomisk didgeridoo, pratade en handfull meningar fort, Gustav Fridolin ungefär samma mängd fast långsammare.

-Vi vet att sänkt arbetsgivaravgift är en väldigt effektiv åtgärd för små företag att anställa, sa Gustav. Vad han fått den "vetskapen" ifrån fick vi inte veta. Kanske från den ekonomiska litteratur som Anders Borg använder sig av för att göra sina samlade bedömningar. Mp är ju sedan ett antal år tillbaka frejdiga anhängare till det neoslafsiga neoklassiska teoribygget. Tajmingen att hoppa på det bygget var väl inte direkt imponerande…

Neoklassiskt skolade lovsångaren
Tjatig lönesänkarsrefräng ala boyband
Som anhängare ingår det att inte greppa att efterfrågan påverkar möjligheten till avsättning för det man producerar, dvs en oförändrad eller till och med minskad efterfrågan ersätts inte gärna med ökade lönekostnader, vilket ytterligare en anställd med sänkt arbetsgivaravgift ändå innebär…i verkligheten.

Det är dessutom tvärtyst från Mp-håll om en annan effekt sänkt arbetsgivaravgift anses ge, nämligen ytterligare press nedåt av löner. Tror Mp:s väljare på strategin att sänkta löner är vägen till bättre samhälle?


 Sänkt arbetsgivaravgifts förträfflighet är annars en sådan myt som det brukar hurras för bland enmans- till fåmans-företag. Förmodligen för att åtgärden direkt, men tillfälligt, kan påverka deras egen plånbok positivt, samtidigt som de glömmer eller inte förstår vad som driver efterfrågan i samhället, den som i förlängningen gör att de får avsättning för sina produkter och tjänster. Kanske är de, i ruset av det drömda plånbokspositiva utfallet, oförmögna att hålla fler tankar än en styck i huvudet, när de svarar på opinionsinstitutens frågor om vilka åtgärder de önskar för att få sitt företagande blommigare.

Monday, February 25, 2013

40 miljarderskletet bort med förtroendemätning

De där 40 miljarderna som Reinfeldt bidrog till gick till holländsk "god vilja" blev visst en gnutta besvärande för honom. Dags att släppa en "förtroendeundersökning" som visar att förtroendet för Reinfeldt ökar.

Friday, February 15, 2013

Dokument inifrån - Lönesänkarna. Se den!

Via Arbetet.se fick jag nys om denna underhållande och pedagogiska dokumentärfilm. Tycks ha sänts igår på SVT och handlar bl.a. om lönernas andel av vinsterna, om hur de nu är nere på 1:a världskrigets nivå och om den alltigenom rådande tron att lönesänkningar är vägen till en fungerande god ekonomi och full sysselsättning. 
  
Finns här och ligger bara kvar till 16 mars: 
Dokument inifrån - Lönesänkarna

Anders Borgs samlade bedömningar

Fullt uppe i att göra en samlad bedömning
"Samlad bedömning" av forskningen visar att sänkt sjuk- och a-kassa leder till fler jobb, säger Anders Borg om och om igen.
Det är visserligen ytterst svårt att se det i verkligheten, men de neoklassiska modellerna påstår att verkligheten kan se ut så…om modellerna slår igenom i verkligheten…i framtiden.

De decennier som förflutit sedan man började försöka forma verkligheten efter modellerna är inte tid nog. Som alltid, när något i det neoklassiska teoribygget inte sammanfaller med observerbara fakta, gäller det att se långsiktigt, mycket långsiktig.

Att ta itu med det fallerande nuet duger inte, framtiden lovar gott,  det säger de egna prognoserna på Finansdepartementet. Dessutom har någon skribent på Financial Times sagt att Sverige är ett föregångsland. En samlad bedömning av sådana ekonomijournalistiska alster adderar till den samlade bedömning av forskningen. Det är robust.

  -Slår man upp vilken ekonomihandbok som helst, så ser man att det är så, fortsatte Borg myndigt. Och tittaren fick en inblick i hur Anders Borgs samlade bedömningar över "forskningslägen" går till, samt var han tycker sig finna verkligheten.

Thursday, February 14, 2013

Osäker på om man känner sig otrygg?


Hur otrygg känner man sig med Sveriges försvar när man säger sig inte veta om man känner sig trygg eller otrygg? Hela 33 procent går omkring känner så, enligt en SCB-undersökning som pladderprogrammet Debatt på SVT låtit köpa in.  Går det överhuvudtaget att känna sig otrygg om man inte vet om man känner sig otrygg? Ingen fråga SVT:s Debatt bryr sig om, visade sig.

Men Kjell Albin Abrahamsson brydde de sig om. Mannen som i radioprogram låtsades sitta på ett fik nere i Europa, fast han i verkligheten satt i Stockholm. Trovärdig the right way.

Vad får man för 40 miljarder?

Ingenting, om man gör som Vattenfall och Maud Olofsson.   
Ingenting är också nyckelordet till varför Vattenfall gav bort 40 miljarder i utbyte mot ingenting, ty Maud Olofsson säger idag att hon inte samtyckte med styrelsen i Vattenfall, men valde som ansvarig minister att göra ingenting. Det viktigaste för nyliberalen Maud var att hon fick välja…att göra ingenting.

 Det ingenting man vid köp av ett holländskt bolag betalade 40 miljarder extra för, kallades för goodwill. Goodwill är sådant immateriellt ting som snabbt kan bli till badwill, när någon får för sig att lyfta på en sten eller två knutna till stora affärer. Percy Barnevik vet.

Under sin tid som VD på ASEA och ABB blåste Percy (och öfvre underhuggare) upp bolagens räkenskaper, genom allehanda trixande med affärer, så att de genererade enorma vinster under flera år.  I det ingick (under det glada 90-talet, krisen borträknad) köpet av amerikanska Combustion Engeneering, som var allmänt känt för att ha använt mängder med asbest i sina produkter under 60- och 70-talet, vilket föranlett hundratusentals tidigare arbetare att rättmätigt stämma bolaget på flera miljarder dollar. Men det var inget som bekymrade Barnevik. En god idé är en god idé och gapiga asbestskadade arbetare kommer ingen lyssna på, tänkte Percy, vilket ledde till att miljarddollarkraven i skadestånd så småningom hamnade i ABB:s knä.

Man skulle kunna tro att det sistnämnda var skälet till att Barnevik fick sparken, men så var det inte. Vad bryr sig väl en Wallenbergare om asbestskadade människor, när det visar sig att de enorma vinsterna, som de själva tagit del av, är byggda på vilseledande bokföring. Bokföringsmyglet, som gynnat Wallenberg, blev alltså skälet till varför Percy fick sparken, enligt Wallenberg,

 Som tack för väl utfört arbete betalades 1996 en engångssumma på 901 miljoner kronor ut till Percy. Men säg den glädje som varar. ABB:s ekonomiska bekymmer fortsatte, och Percys fjuttpension blev föremål för den nya ABB-lednings lystna blickar. Det hela slutade i att Percy 2002 betalade tillbaka 548 miljoner och behöll resterande 353 miljoner kronor plus all ränta och spekulationsvinster den nära nog miljarden kunnat leverera under de 6 år Percy hade tillgång till den.

Tittar man isolerat på sänkningen, från 901 miljoner till 353 miljoner, är det en sänkning ner till fattigpensionsnivå,  räknat i procent, vilket vi fått lära oss av alla med prefixet ny eller neo att man selektivt skall göra, när man har med de högre stånden att göra.

Det var rätt mycket hallaballo kring Percy-affären i media när det begav sig.
Idag 2013 kan man konstatera att 40 miljarder ut ur landet, till ingenting, som bäst genererar en axelryckning i media.

Att det inte ger någon reaktion alls hos Skattebetalarnas förenings Slöseriombudsman Martin Borg, kan alltid skyllas på att medlen inte tekniskt sett är skattemedel. Dessutom är ett företag, som tar ut ett överuttag på 40 miljarder kronor i köpkraft från sina kunder, och skickar miljarderna ut ur landet till ingenting, mycket finare än fula staten, som stjäl köpkraften och kallar stölden för skatt, för att elakt och ohederligt använda medlen till bibliotek, simhallar, sporthallar och annat dumt inom den reala ekonomin inom landets gränser.

 Ja, sedan spelar det förstås det roll att ansvaret för Vattenfalls 40-miljarderrullning ytterst hamnar hos den moderata statsministern.