Wednesday, November 23, 2011

Moderat naturlag

I riksdagsdebatten idag får vi återigen veta att Borgs budgetramar och budgettak är naturlag. Hade någon från ett annat parti varit finansminister och hävdat ännu stramare budgettak hade denne direkt kunnat angripa Moderaterna så som M angriper alla andra för att vara ansvarslösa.

Det är förstås rena rappakaljan detta godtyckliga budgettak, men mer än 10 års envist budgettaksinhamrande har satt sig i folkets ryggmärg och ger precis det resultat man tänkt sig det skall ge, dvs att ett av en finansminister satt budgettak är och förblir oomtvistligt.

Borg tycker vi skall vara glada för det stora överskottet i statskassan. Ja! skattebetalarna skall jubla över att han drar in skattepengar som inte används till ett smack annat än till att spara för att köpa ut en skuldsatt bank- och finanssektor.
Sådan smörja får han komma undan med gång på gång och ingen ekonomijournalist tycks förstå att syna vad han säger.  Staten kommer ha ett samlat överskott på mer än 1000 miljarder 2014, men något reformutrymme att tala om finns inte i den "verklighet"  Borg och Moderaterna säger sig ha patent på.

Vi skall alla kasta hattarna i luften av glädje över att Borgs överskott i statskassan är detsamma som att köra med bromsen nedtryckt hela tiden, ty Borg säger att det är ansvarstagande med myndig stämma.
Tonfallet är det viktigaste, inte att det som sägs stämmer.

Med foten på bromsen går det långsammare och långsammare och uppförsbacke kan komma att leda till tvärstopp.  Stannar det och övergår till att rulla bakåt, är förmodligen bromsarna slut och utan bromsar rullar det bakåt allt fortare.

Den rikaste 10-delen berörs inte alls, för de åker inte med resten av folket och kan styra sitt varhelst de vill. En stor del av den högt belånade medelklassen tror att de idag åker med den rikaste 10-delen, och hoppas att deras likheter i attiraljer och utbildning gör dem till en så välutförd kopia av den rikaste 10-delen att kopian inte går att skilja från originalet och att de då kommer att slippa en annalkande färd bakåt.

Fast slipper gör de förstås inte. De attiraljerna de tror sig äga äger de inte och utbildningen de har väger ingenting när arbeten försvinner och de arbeten som finns kvar inte längre matchar deras utbildning. De åker med alla andra.
Att backa ofrivilligt och okontrollerat är ingen bekväm färd, men en sådan petitess skall vi inte bry oss om. Myndig stämma trumfar allt. 

Vi skall också skratta oss lyckliga hela vägen till banken, där vi har våra stora lån och förvaltning av pensioner och hoppas och tro att Borgs överuttag i skatt skyddar oss mot en bank- och finanskollaps. Vi skall förstås inte minnas att Irland gick med överskott och hur lite det hjälpte dem när bank- och finanssektorn körde allt i botten där.

102 miljarder är ofattbart stort belopp säger Borg, när han skall till att angripa andras föreslagna infrasrtruktursatsningar. Och visst är det det. Men att skattesänkningarna som tillfallit den rikaste  tiondelen i landet hamnar på liknande nivåer är det dödstyst om.
 Det 100 miljarderbortfallet i skatt skall vi alla se som mjuk grön mossa i skogen, och infrastruktursatsning som ett obehagligt svart hål, allt enligt  Moderaternas verklighetsbeskrivning.

No comments:

Post a Comment