Thursday, November 24, 2011

Mats Edman skattebetald VD, chefredaktör och fundamentalist

"Fundamentalister ser aldrig hela problemet" står det på första sidans blänkare och i rubriken på den med skattemedel högavlönade VD:n och chefredaktör Mats Edmans egenhändigt och noggrant utvalda propagandasida, baksidan i Dagens Samhälle.

Problemet är att kommuner sparar på utgifterna till vård och omsorg, menar Edman, och som ett perfekt vittne till det påståendet har han en socialdemokrat som säger att det är så det gick till i hennes kommun.

Det må vara sant, men det är bara en delsanning. Precis som alla andra privatiseringsfundamentalister väljer Edman att helt bortse ifrån de andra ting som dränerar pengarna från vården och faller därmed direkt på eget grepp, eller egen rubrik om man så vill.

För aldrig någonsin har Mats Edman tagit upp det enkla faktumet att ett vinstuttag som inte investeras tillbaka i vård och omsorgen är detsamma som mindre pengar till vård och omsorg. Tvärtom gör han alltid allt för att pladdra bort det.

Och aldrig någonsin tar Edman upp av vem och hur kontrollapparaten, som måste till för att kontrollera vård- och omsorgsföretagen, och som han förespråkar som lösning, skall betalas.

Är det ur det med skattemedel betalda vinstuttag, som idag inte investeras tillbaka inom vård och omsorg, pengarna skall tas?  Är det från skattebetalarna? Är det av både och?
Kostnaderna för en tillräckligt kraftig kontrollappat och avancerad avtalsskrivning samt eventuella processer vid avtalstvist, är ju utöver de pengar till vård och omsorg som Mats Edman menar måste till.

Nu är förstås Edman en högerman, och som sådan handlar det om att anklaga andra för att vara fundamentalister, samtidigt som han själv vill framstå som pragmatiskt och med en närmast neutral syn på det hela.  Prov på Edmans pragmatiska sida eller hans neutrala hållning gällande privatisering, får man dock leta sig i månen efter.

Edman är precis som resten av högern helt uppslukad av idén att allt går att kvalitetssäkra. Fast synar man honom så är det ytterst selektivt. Hans egen post som chefredaktör och VD, den har garanterat inte kontrollerats att den inte kostar mer än Edman smakar.
I senaste numret nämner också Edman Kvalitetsmässan i Göteborg, ett dyrt spektakel riktat till tjänstemän och kvinnor, chefer och politiker inom offentlig verksamhet plus allt i och kring det. Men har Edmans kvalitets- och kontroll-ivrande hjärna grubblat på, om kommuner och landsting lägger pengar på att åka på en sådan mässa, att det då också genererar mer kvalitet och är värt den merkostnaden?  Det skall väl också kontrolleras och kvalitetssäkras, så att skattemedel inte slösas bort på saker som inte tillför något, eller?
Givetvis har Mats Edman inte tänkt den tanken, ty hans kvalitets- och kontrollmani är, likt Timbrohögerns, ytterst selektiv.

3 comments: