Thursday, March 21, 2013

Australien visar vägen

Ett tips hämtat från Steve Keens blog, som stämmer väl överens med hur våra svenska politiker tror att vår samhällsekonomi fungerar:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ABtlI2Wk3Ws

1 comment: