Sunday, March 17, 2013

Alliansens bidragslinje

På arbetet.se kan man läsa att:
År 2000 kostade a-kassan 17 miljarder mer än de statliga bidragen till arbetsgivare som anställer arbetslösa. Nu är det tvärtom. Förra året kostade bidragsjobben 18,3 miljarder – nästan 5 miljarder mer än a-kassan.
En bidragslinje döpt till arbetslinjen, som genererar massiv massarbetslöshet, är vad vi fått. Näe, nu får det allt vara dags med en förtroendemätning. Det här går ju inte.

1 comment:

  1. Bidrag är bara bidrag om det går till någon som verkligen behöver. Juridiska person har aldrig någonsin tagit emot en krona i bidrag i fosterlandet Sverige. (ur SAFs lilla blåa bok)

    ReplyDelete