Saturday, January 26, 2013

Plus före bättre än i kanten

Fram med beprövade halvdana idéer! Göran Perssons plusjobb lyfts upp som ett av sätten att komma tillrätta med massarbetslösheten. Och visst, det är garanterat bättre än allt som har med FAS 1-3 att göra. Men är det gott nog? Knappast, och framför allt inte för de som berörs mest, om förslaget genomförs likt tidigare.

Ur Förhandlingsprotokoll 06-01-16 för plusjobb kan man läsa:

Parterna konstaterar att lag (1982:80) om anställningsskydd inte gäller för arbetstagare anställda med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb.

Arbetsgivaren ska anställa dessa arbetstagare tills vidare med tidsbegränsad anställ- ning dock längst två år. Arbetsgivaren har rätt att avbryta en sådan anställning. Innan anställningen upphör ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren en vecka i förväg.

Parterna är också överens om att Trygghetsavtalet och Ramavtal om löner m.m. 2004-2007 inte gäller för dessa arbetstagare under anställningstiden.
Ångar S-ledningen på som tidigare, innebär det dessutom att plusjobbaren får noll a-kassadagar för sitt utförda arbete, även om denne har både plus före och i kanten. Vuxendagis väntar omedelbums, utan tidigare uppnådda a-kassadagar.


På SVT-text kunde man läsa att tidigare plusjobb innebar att man
 erbjöds arbete i offentlig sektor med fullt subventionerad lön.
Så här stort inflytande skall en arbetslös ha

Nu vet jag inte om det är S-ledningen eller personen bakom SVT-texten som står för ordvalet "subventionerad".  Per Gudmundsson lär ju ha jobbat på SVT-text och det finns säkert fler, som anonymt kan knacka SVT-text med passande lutning… 
 Det finns givetvis en risk att plusjobbspengar kan bli till subvention, men då måste de hamna i privata ägares knä inom t.ex. skola, vård och omsorg och med en skrivning att plusjobbet inte konkurrerar med "riktigt" jobb, vad nu det är . De gamla direktiven uteslöt inte det, om jag fattat det rätt, och och en privat utförare lär inte ha något emot ett sådant upplägg.

Politiker, som tror att godtyckligt satta statsfinansiella budgettak skapar välstånd, och som tilltalas av plus-konstruktionen, istället för riktiga anställningar inom det offentliga drivna, gör det nog främst för att det tillåter dem vägar ut ur ansvarskedjan. 
Ansvar skall ges, inte tas.

No comments:

Post a Comment