Friday, December 2, 2011

Många myndiga mäns motattack

 Rektorn på Lundsberg pekade med hela handen och svävade inte en svängning på målet. Föräldrarna som accepterar pennalism, för så var det på deras tid också och de har minsann inte tagit skada, de är mycket nöjda med rektorns raka arm och myndiga stämma.

 Lundsbergsfallet är ett bra exempel på hur den sekteristiska högereliten hanterar situationen när de blir tagna på sängen.  Det är samma mönster som när SNS-rapporten om privatiseringens följder släpptes.
Först är de som grupp paralyserade av chocken att fel saker kommit ut till allmänhetens kännedom.  När chocken klingat ut mobiliserar de för en massivt orkestrerad motattack.
Ett unisont enahanda tvärsäkert dikterande, förnekande och överslätande basuneras ut över det som kommit fram och de som framfört kritiken. Den sekteristiska högerelitens tema  -inte en käft skall tro att de kan bossa över vi som är självutnämnda att styra, är format att dränka allt.
Är det vackert? Inte det minsta. Fungerar det?  Nog gör det det alltid.

1 comment:

  1. Allt fungerar för högern i detta höger-monopolistiska nyhetsflöde. Men inte på alla.

    ReplyDelete