Tuesday, February 26, 2013

Har Mp synts för lite i media på sistone?

Mp kallade till kort presskonferens för att kommentera Alliansens möte i Malmö Maramö. Kan tyckas märkligt dels för att intet nytt framkommit på Alliansens möte i Malmö Maramö, men också för att Mp inte själva hade minsta nytt att komma med.

Per Bolund, ekonomisk didgeridoo, pratade en handfull meningar fort, Gustav Fridolin ungefär samma mängd fast långsammare.

-Vi vet att sänkt arbetsgivaravgift är en väldigt effektiv åtgärd för små företag att anställa, sa Gustav. Vad han fått den "vetskapen" ifrån fick vi inte veta. Kanske från den ekonomiska litteratur som Anders Borg använder sig av för att göra sina samlade bedömningar. Mp är ju sedan ett antal år tillbaka frejdiga anhängare till det neoslafsiga neoklassiska teoribygget. Tajmingen att hoppa på det bygget var väl inte direkt imponerande…

Neoklassiskt skolade lovsångaren
Tjatig lönesänkarsrefräng ala boyband
Som anhängare ingår det att inte greppa att efterfrågan påverkar möjligheten till avsättning för det man producerar, dvs en oförändrad eller till och med minskad efterfrågan ersätts inte gärna med ökade lönekostnader, vilket ytterligare en anställd med sänkt arbetsgivaravgift ändå innebär…i verkligheten.

Det är dessutom tvärtyst från Mp-håll om en annan effekt sänkt arbetsgivaravgift anses ge, nämligen ytterligare press nedåt av löner. Tror Mp:s väljare på strategin att sänkta löner är vägen till bättre samhälle?


 Sänkt arbetsgivaravgifts förträfflighet är annars en sådan myt som det brukar hurras för bland enmans- till fåmans-företag. Förmodligen för att åtgärden direkt, men tillfälligt, kan påverka deras egen plånbok positivt, samtidigt som de glömmer eller inte förstår vad som driver efterfrågan i samhället, den som i förlängningen gör att de får avsättning för sina produkter och tjänster. Kanske är de, i ruset av det drömda plånbokspositiva utfallet, oförmögna att hålla fler tankar än en styck i huvudet, när de svarar på opinionsinstitutens frågor om vilka åtgärder de önskar för att få sitt företagande blommigare.

5 comments:

 1. Tyvärr har du rätt i det mesta! Företagare har väl i och för sig alltid varit vandrande plånböcker, fulla av pengar men i övrigt tomma.

  ReplyDelete
 2. Kanske moderaterna tänker sig att centern och kristdemokraterna gärna kan få försvinna, och så köper man in miljöpartiet i stället. Några ministerposter kan man ju locka med.

  ReplyDelete
 3. Det är ganska klart det hurras från FÖRETAGEN om att de sociala avgifterna skall sänkas. Det är ju nämligen en defaktolönesänkning eftersom de sociala avgifterna inte tas från företaget utan från löntagaren, du vet hen som får försäkringarna som den ger.

  Sänkning av arbetsgivaravgiften MÅSTE innebära att motsvarande höjning av lönen sker. Annars är det en lönesänkning.

  ReplyDelete
 4. Men varför tycker gemene Mp-väljare det är bra? Tror de att de slipper undan, att det bara kommer att beröra någon annan?

  ReplyDelete
 5. Först urholkas värdet av försäkringarna sociala avgifterna ger, med målet i sikte att de helt skall finansieras via inkomstskatt, på så vis kan företagen sänka lönerna och skjuta över kostnaderna helt på den bit av lönen som betala ut. Samtidigt sänks bolagsskatten, bidraget till det gemensamma för de som lever på ocker är en bråkdel av bidraget arbetaren gör av sin inkomst, det är omfördelningspolitik det.

  ReplyDelete