Wednesday, September 17, 2014

Trendmässigt att spara

Trendmässigt att spara sas det på SVT:s nyheter. Det är väl främst oförstående Timbroiter, Annie Lööf m.fl. som tycker det är utmärkt för svensk ekonomi. De lever i villfarelsen att spara=investeringar, men något stöd för det finns inte.  På privatplanet kan givetvis spara vara bra, och minska den egna skuldsättningen något. En viss del kan till och med gå till investeringar i bästa fall, men inte på långa vägar ger det att spara=investeringar. Och om många sparar påverkar det efterfrågan i ekonomin. Vem kliver då in för att fylla det ökade efterfrågegapet, som redan tidigare inte på långa vägar räckt till att anställa bort ofrivillig arbetslöshet?

Ska vi hoppas på att Stefan Löfvens budget (om han får igenom den) kommer att ta hand om det, eller att Svenskt Näringsliv pumpar in tidigare vinster i investeringar, eller att utländska gruvbolags utbetalningar av sketna löner i utbyte mot gruvdrift och råvaror gör det?
Knappast.

No comments:

Post a Comment