Sunday, May 25, 2014

Piketty rentvår Reinhard & Rogoff?

Data- och uträkningsfel har hittats i Thomas Pikettys bok. Det var väntat. Hans boks popularitet tillsammans med dess slutsatser är på tok för obekväma för eliten och dess neohejdukar att bara låta passera utan moteld.

Så siffror och uträkningar nagelfars. Det i sig är bara bra. Kritik mot delar av bokens innehåll har redan kommit från sådana som till stor del delar dess slutsatser, men då baserat på annat material. Det är dock ingen kritik som elitens neohejdukarna vill lyfta. Det hjälper ju inte deras sak.

Men nu försöker de också använda de uppdagade kalkylfelen och jämställa det med nivån på Reinhard & Rogoffs fusk, och försöka förminska nivån på R&R:s fusk. Lyckas neohejdukarna med det, ja då kan de ju fortsatt hävda att statsskuld, som når en viss procentuell nivå av BNP, är skadlig för ekonomier.

I det pågående försöket att rentvå  Reinhard & Rogoff bakvägen, låtsas man inte om att R&R vägrade släppa sitt underlag under lång tid. Piketty publicerade sitt utan omsvep.

Likaså sopar man under mattan den mer allvarliga kritiken mot Reinhard & Rogoff, den som ingalunda bara gällde några kalkylfel, utan de extremt märkliga urvalskriterier R&R använt sig av, och ihopbuntandet av länder/perioder under guldstandard med länder/perioder under flytande växelkurs, utan minsta åtskillnad. Allt sammantaget, Reinhard & Rogoffs "forskning" och slutsatser duger inte till någonting annat än som en inblick i hur propagandamaskineriet och dess neohejdukar arbetar. Dithän har inte Pikettys forskning kommit än.

No comments:

Post a Comment